ABSTRAKT SOMMER I STEINPRENT

Rannvá Kunoy, Hansina Iversen, Julie Sass og Ian McKeever

Steinprents sommerudstilling i år åbner Kulturnatten 2.juni klokken 15 og er såvel færøsk som den er international med værker af Rannvá Kunoy, Hansina Iversen, Julie Sass og Ian McKeever, der alle arbejder inden for det abstrakte eller nonfigurative felt.

Nonfiguration er et mærkeligt begreb, som forekommer noget mere besværligt end selve de værker, som det dækker. Begrebet, der er brugt synonymt med abstrakt, er for det første et ikke-ord eller et ord, der begynder med en negation eller nægtelse. Den kunsthistoriske tradition der forudsætter et sådant begreb er en tradition, der er fokuseret omkring afbildning, der minder om noget, vi kan genkende fra vor håndgribelige verden. Rent faktisk er der ikke noget, der er selvfølgeligt med denne anskuelsesmåde, den er eksempelvis ikke medfødt, men bygger på kulturelle og religiøse sammenhænge og en særlig afbildningsmetode og iscenesættelse, som mennesket aktivt har valgt.  

I virkeligheden er en entydig læsning af billeder ganske krævende. For eksempel medfører selv små perspektiviske forskydninger, at et motiv ganske kan tabe sin entydighed. Modsat hørelsen, der er færdigudviklet allerede i fostertilstand, udvikles øjnene ganske sent og langsomt. På samme måde som de må lære at gå, må babyer også lære at se. De må lære at bruge begge øjne sammen, at fokusere og at bruge den visuelle information, som øjnene sender til hjernen. Den naturlige konsekvens af dette er, at vore første mange synsoplevelser er nonfigurative. Begyndelsen er altså abstrakt, fuld af spændende muligheder og anelser af lys og skygger og det er nogenlunde sådan vi kan indlede en karakteristik af Steinprents sommerudstilling i år.

Julie Sass og Ian Mckeever er internationale billedkunstnere, der begge to har arbejdet med litterære projekter i Steinprent i år – disse projekter er en del af udstillingen. Herudover udstilles otte af Ian McKeevers litografier, der er monokrome med en stor farveflade, der ligesom hænger og svæver på papiret. De forekommer ganske enkle og minimale, men folder sig ud foran beskuerens blik med stor styrke. Julie Sass´ litografier har et konstruktivt præg. Hendes billeder forekommer næsten mere bygget end malet med fokus på stoflighed og formelle modsætninger af lethed versus tyngde, spontanitet over for det gennemtænkte.  

Både Rannvá Kunoy og Hansina Iversen er foregangskvinder inden for færøsk, nonfigurativ billedkunst, som de konsekvent har arbejdet med de sidste tyve år. Rannvá Kunoy bor og arbejder i London, og har i mange år gransket i spændingsfeltet mellem rum og flade inden for maleri. I sine nyeste malerier når hun nye højder i sit forsøg på at transformere det håndgribelige til noget uhåndgribeligt. Hun har nogle splinterny, skinnende litografier med på udstillingen, der ikke ligner noget, vi har set før. Hansina Iversen har både malerier og nye tryk på udstillingen, der er gode eksempler på hendes fremragende kolorisme i billeder, der både forekommer mere enkle og mere komplekse end hidtil.

Kulturnatten holder Steinprent åbent til klokken 21.00. Alle er hjertelig velkommen.