Ape rules, O.K.!

IMG_7844.JPG

Claus Carstensen - Steinprent 29.6-21.7-2018

Udstillingen Ape rules, O.K.! domineres af flere monumentale abehoveder, der omkranser og nedstirrer udstillingsgæsterne fra centrale punkter i udstillingsrummet. Udstillingen indeholder  flere referencer til det mangeårige samarbejde mellem Claus Carstensen og Færøernes Grafiske Værksted, Steinprent, eksempelvis i nogle collager, der består af malerier, hvorpå der er limet dele af litografier, som er fremstillet på værkstedet. Desuden er der tre værker på udstillingen, der så at sige vender tilbage til deres skabelsessted, idet de består af readymade elementer fra den litografiske arbejdsproces, nemlig de grønne gummimåtter fra stentrykspressen, hvorpå man aner tre af Carstensens litografimotiver. Motivisk udgangspunkt er den såkaldte "dyregørelse" – et begreb som Carstensen beskriver som en tosidet, antropologisk størrelse, hvor begge sider har noget med hinanden at gøre, og som handler om gradueringer af begreber som kultur, bevidsthedsopståen, selvbevidsthed og det særligt menneskelige. I udstillingsrummet overrumples beskueren af abernes blikke og figurernes flertydighed, de åbne gab med aggressivt blottede tænder – og så abernes let bedrøvede blik, der indikerer en form for eftertænksomhed. Talemåden om at ‘øjnene er sjælens spejl’ viser hvilken central symbolsk betydning, vi tillægger øjnene – forestillingen om det særligt menneskelige er på mange måder bundet til blikket. 

"...Udstillingen kom ikke til at hedde noget med hommage à Kinna, men Ape rules, O.K.! og Kinna fik lov at hænge værkerne op, ligesom hun også skrev teksten til det spontant udviklede katalog, der simpelthen er et litografisk, nummeret tryk, råt og meget lækkert. I Jan Anderssons litografiske værksted, som han driver med sin partner, grafikeren Fríða Matras Brekku kan der ske de mest fantastiske ting. 

Udstillingen Ape rules, O.K.! ligger tematisk i forlængelse af Claus Carstensens store udstilling Becoming Animal på Den Frie (og i Lemvig), men har specifikt fokus på aben. Denne fjerne fætter er rejst til Færøerne, hvor det for nyligt kom frem, at kun 21% tror på evolutionslærens påvisning af, at mennesket og aben har samme oprindelse, mens hele 52% bekender sig til kreationismen dvs. troen på, at mennesket er skabt af Gud eller en anden højere magt. Kinna Poulsen har udvalgt en række forskellige malerier og collager, som også forbinder sig til Claus Carstensens tidligere udstillinger på Færøerne. Det er en stram og præcis udstilling som udover det konfrontatoriske tema både rummer en lyrisk og en humoristisk dimension..."

(Mai Misfeldt i kommende artikel) 

IMG_7751.JPG