Claus Carstensen sýnir fram í Steinprenti

50539F01-23FC-444A-94EF-FCC8ECEC4D5A.jpeg

Ape rules, O.K.!  29.6-21.7-2018

Bæði bíbliuvers og føroyskur veruleiki eru partar av útgangsstøðinum á listaframsýningini Ape rules, O.K.! hjá Claus Carstensen, sum letur upp í Steinprenti fríggjadagin 29.juni klokkan 16-18. Listamaðurin er ikki ókendur í Føroyum. Hann hevur havt fleiri framsýningar her einsamallur og saman við føroyskum listafólkum.

Í framsýningarhølinum starir eitt stórt apuhøvd at áskoðaranum fleiri staðni í framsýningarrúminum. Verkini á framsýningini eru lutvíst knýtt at framsýningarverkætlanum, sum Claus Carstensen hevur skipað fyri seinastu árini, eitt nú Becoming Animal og Dyregørelser, men framsýningin er eisini sett saman við atliti at aktuellum føroyskum samfelagsviðurskiftum. Eitt útgangsstøði er skakandi tølini í sjónvarpssendingini, Guð signi Føroyar, sum eftir øllum at døma vísa, at bert 21% av føroyingum taka undir við menningarlæruni, meðan heili 52% av okkum trúgva uppá kreationismu, at menniskjað er skapt av Guði ella eini hægri makt.

Í framsýningarhølunum verður áskoðarin tikin á bóli av fleirtýðugu apunum við teirra opnu, aggressivu kjaftum og sorgblíða, eyma eygnabrái. Orðatakið um, at eyguni eru spegilin hjá sálini er dømi um symbolsku fatanina av eygunum – ímyndin um tað serstakt menniskjansliga er á so mangan hátt bundin at eygnabránum. Myndevnisliga fráspennið er í sonevndu "djóragerðini" – eitt hugtak hjá Carstensen, sum snýr seg um stigskifti av mentan, tilvitsku, sjálvstilviti og menniskjansskap. At menniskjað er tilvitað um, at tað ikki livir í einum opnum, endaleysum lendi, men sær hetta lendið minka støðugt – djórið sær fyri sær eitt opið, óavmarkað, tíðarleyst landslag, har tað ikki er nakað áðrenn ella aftaná og tessvegna heldur ikki finst nakað tilvit um deyðan. Sambært Carstensen er eitt aggressivt/aktivt slag og eitt passivt slag av djóragerðum. Tann óvirkna djóragerðin er merkt av einum øgiligum longsli eftir æviga lívinum. Tann aktiva djóragerðin snýr seg um at gera hini til djór soleiðis at skilja, at mann sjálv/ur er hægri í skipanini enn tey, mann niðrar. Í hesum sambandi er merkiliga víðgongdi samanburðurin hjá Prædikaranum millum menniskja og djór áhugaverdur: “Eg segði í hjarta mínum: "Tað er fyri menniskjanna skuld, fyri at Gud kann royna tey, og fyri at tey kunnu síggja, at í sær sjálvum eru tey einki annað enn dýr; tí menniskjabørnunum gongst, sum dýrunum gongst, ja, teimum gongst líka; sum dýrini doyggja, so doyggja tey, og ein og sama anda hava tey øll; menniskjað hevur einki fram um dýrini, tí alt er fáfongd.” Prædikarin, kap.3, ørindi 18 og 19.

Framsýningin Ape rules, O.K.! er at síggja í Steinprenti frá 29.6-21.7-2018.

 

Ape rules, O.K.!

Claus Carstensen - Steinprent 29.6-21.7-2018

Udstillingen Ape rules, O.K.! domineres af flere monumentale abehoveder, der omkranser og nedstirrer udstillingsgæsterne fra centrale punkter i udstillingsrummet. Selv om værkerne hænger tematisk sammen med Carstensens store udstillingsprojekter fra de senere år –  Becoming Animal i Den Frie Udstillingsbygning og Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, samt Dyregørelser hos Galleri Tom Christoffersen – er udstillingen i Steinprent også kurateret med henblik på aktuelle færøske forhold som den forbløffende nyhed fornylig på færøsk TV, at kun 21% af den færøske befolkning tror på evolutionslærens påvisning af, at mennesket og aben har samme oprindelse, mens hele 52% bekender sig til kreationismen dvs. troen på, at mennesket er skabt af Gud eller en anden højere magt.

Udstillingen indeholder desuden flere referencer til det mangeårige samarbejde mellem Claus Carstensen og Færøernes Grafiske Værksted, Steinprent, eksempelvis i nogle collager, der består af malerier, hvorpå der er limet dele af litografier, som er fremstillet på værkstedet. Desuden er der tre værker på udstillingen, der så at sige vender tilbage til deres skabelsessted, idet de består af readymade elementer fra den litografiske arbejdsproces, nemlig de grønne gummimåtter fra stentrykspressen, hvorpå man aner tre af Carstensens litografimotiver.

Samarbejdet mellem Claus Carstensen og Steinprent, der hidtil har varet i seksten år, er vægtigt og betydningsfuldt – også i forhold til færøsk billedkunst og -historie. Det har indtil videre resulteret i en del udstillinger og omkring hundrede grafiske værker, samt flere bogudgivelser, bl.a. Dét, hvorom man hverken kan tale eller tie og Lille dæmonologi med Søren Ulrik Thomsens essays og Carstensens heliografier.

Carstensen kan ikke betegnes som værende konfliktsky i sit motivvalg, der ofte kredser omkring den mellemmenneskelige forråelse, hvadenten det er folkemord begået af Khmer Rouge, nazisterne eller såkaldte almindelige menneskers opførsel. De sidste par gange, Carstensen har arbejdet på Steinprent, har dyr været grundmotivet. I 2015 producerede han sammen med Jan Andersson det monumentale litografi, Hvalp – en aggressiv, gøende schæferhund sammen med en tekst formuleret som en dødstrussel hentet fra en hate mail mod Yahya Hassan: “Fuckking hund din luder. Du skal bare dø din hvalp. Din beskidte luder. Jeg vil så gerne dræbe dig. Fucking skære dig i småstykker din bums. Håber jeg ser dig en dag så visser jeg dig helvede”.

Motivisk udgangspunkt er den såkaldte "dyregørelse" – et begreb som Carstensen beskriver som en tosidet, antropologisk størrelse, hvor begge sider har noget med hinanden at gøre, og som handler om gradueringer af begreber som kultur, bevidsthedsopståen, selvbevidsthed og det særligt menneskelige. At mennesket er bevidst om, at det ikke lever i et åbent, endeløst terræn, men ser sig selv tabe terræn – modsat dyret, der ser et åbent, uafgrænset, tidløst landskab, hvor der ikke er et ’før’ eller et ’efter’ og derfor heller ingen dødsbevidsthed. Som Carstensen ser det, er der en agressiv/aktiv og en passiv form for dyregørelse. Den passive del, ‘dyreblivelsen’, udgøres af en enorm længsel efter evigt liv. Den aktive del, ‘dyregørelsen’, handler om at gøre ‘de andre’ til dyr med en bevidsthed om, at man står højere i hierakiet end dem man fornedrer.

Tilbage i udstillingsrummet overrumples beskueren af abernes blikke og figurernes flertydighed, de åbne gab med aggressivt blottede tænder – og så abernes let bedrøvede blik, der indikerer en form for eftertænksomhed. Talemåden om at ‘øjnene er sjælens spejl’ viser hvilken central symbolsk betydning, vi tillægger øjnene – forestillingen om det særligt menneskelige er på mange måder bundet til blikket. Den abe, som det færøske samfund nu sidder med blev ubehagelig tydelig i Heini í Skorinis TV-dokumentar Guð signi Føroyar, hvori det færøske trosliv kortlægges og hvor statistikken minder mere om de tal, man kan finde i visse fundamentalistiske regimer, end det vi almindeligvis ser i undersøgelser af samme forhold i Nordeuropa.

 

Ape rules, O.K.!

Claus Carstensen - Steinprent, 29th June - 21st July 2018

The exhibition Ape Rules, O.K.! is dominated by a number of monumental monkeys’ heads that surround and stare down the visitors from central points in the exhibition space. Although the pieces are thematically related to Carstensen’s large exhibition projects over the last several years - Becoming Animal in Den Frie Exhibition Building and The Museum for Religious Art in Lemvig, as well as Dyregørelser at Galleri Tom Christensen - the exhibition at Steinprent is also curated with some new revelations in mind. A recent report on Faroese television concluded that a mere 21% of the Faroese population believes in the Theory of Evolution, which states the common ancestry of humans and apes. A shocking 52% of the population, on the other hand, proclaimed a belief in Creationism, i.e. the belief that humans are created by God or some sort of higher power.

The exhibition contains several references to the many years’ collaboration between Claus Carstensen and the Faroese lithographic workshop, Steinprent. This is apparent in some of the collages, which consists of paintings onto which lithographic fragments have been applied - Fragments of lithographic works that have been created at the workshop. Furthermore, there are three pieces that, in a manner of speaking, return to their place of origin, in that they consist of elements of the lithographic process. Namely the green rubber mats from the lithographic presses, on which one can still make out three of Carstensen’s lithographic subjects.

The collaboration between Claus Carstensen and Steinprent, which has lasted for sixteen years so far, is weighty and significant. Also in relation to Faroese art and art history. So far, it has resulted in numerous shows and approximately one hundred lithographic works, as well as several book releases. For example: Dét, hvorom man hverken kan tale ellar tie and Lille Dæmonologi with essays by Søren Ulrik Thomsen and Carstensen’s heliographic prints.

In terms of his subject matter, which frequently orbits interhuman brutalisation, Carstensen can not be despribed as someone afraid of conflict. Whether it is the genocide perpetrated by the Khmer Rouge, the nazis or so-called common human behavior. The primary subject matter has been animals the last couple of times that Carstensen has been working at Steinprent. In 2015, in collaboration with Jan Andersson, Carstensen created the monumental Lithographic piece, Hvalp (Puppy). A piece depicting an aggresive barking German Shepherd, with a snippet of text, phrased as a death threat, taken from a hate mail sent to the Danish poet Yahya Hassan. It reads (loosely translated from Danish): “Fucking dog, you slut. You are going to die, puppy. You filthy whore. I really want to kill you. Fucking cut you in to tiny little pieces, you bum. I hope I will see you some day and I promise you Hell.”

The term Becoming Animal is the starting point for Carstensen’s subject matter. It is a phrase that he describes as a two-sided anthropological plane, on which both sides are interconnected. It delineates graduations of notions, such as: culture, conscientious occurences, self-awareness and human characteristics. The idea that humans are mindful of the fact that we do not live on an open, endless terrain, but see ourselves losing territory. Whereas animals see an unenclosed, unlimited and timeless landscape, where there is no ‘before’ or ‘after’ and therefore neither any consciousness of death. From Carstensen’s perspective, there is an agressive/active and a passive model of ‘Becoming Animal’. The passive side ‘Becoming Animal’ relates to an enormous longing for eternity. The active side ‘Creating Animal’ is about turning ‘the others’ into animals, with an awareness of an hierarchical elevation in relation to those that one degrades.

The spectator is taken aback by the apes’ glances and their abiguous nature. The open jaws with the agressive presentation of teeth versus the monkeys’ sorrowful expression indicates a form of thoughtfulness. ‘The Eyes Are the Windows to the Soul’ reflects on the significant symbolism that we impart on the eyes - In many ways, the notion of the ‘human particular’ lies in the glance. The ape that the Faroese society is now faced with became embarrassingly obvious in Heini í Skorini’s TV-documentary Gud signi Føroyar (God Bless the Faroe Islands), wherein the religious persuasions of the Faroese people was mapped out. Here it became clear, that the Faroe Islands are statistically more similar to some fundamentalist regimes in the world, in comparison to some of the other usual commonalities with Northern Europe.